Nasz serwis korzysta z cookies. Poprzez przeglądanie dalsze serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Potwierdź i zamknij komunikat


Humor:

U psychiatry

- Trochę się pogubiłem w pańskiej historii. Czy mógłby pan zacząć od początku?
- No dobrze. A więc, na początku stworzyłem Ziemię...
Informacje z Ministerstwa Zdrowia i NFZ
Wyszukaj po frazie:
Do lekarza z PESEL-em01-01-2013

System eWUŚ, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców zaczoł działać od 1 stycznia 2013 r. Rozwiązanie wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. W systemie znajdą się informacje potwierdzające czy jesteśmy ubezpieczeni, a gdy nie znajdziemy się w bazie danych NFZ, to i tak zostaniemy zarejestrowani i będziemy mogli skorzystać z porady lekarskiej czy leczenia. Do zarejestrowania się na wizytę w przychodni lekarskiej, poradni lub skorzystania z opieki szpitalnej wystarczy podać numer PESEL i okazać dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszpor...


więcej
Zmiana zasad wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ05-05-2011

Od 1 stycznia 2011 r. ulegną zmianie zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Najważniejsze zmiany dotyczą okresu ważności Karty wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.Kartę EKUZ ważną 5 lat będą mogły otrzymać: * osoby pobierające świadczenia emerytalne.Kartę EKUZ ważną 6 miesięcy będą mogły otrzymać osoby ubezpieczone: * zatrudnione, * prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, * pobierające rentę, * studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, * członkowie rodzin (w przyp...


więcej
Informacja w sprawie zmiany terminu ważności karty EKUZ05-05-2011

Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez ubezpieczonych oraz członków ich rodzin, od 4 sierpnia br. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie wydawana nie jak dotąd na dwa, ale na trzy miesiące.Stosowne zarządzenie w sprawie okresu ważności EKUZ, wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym, zostało podpisane przez Prezesa NFZ w dniu 3 sierpnia br. Jednocześnie, decyzją Prezesa NFZ, prowadzone są dalsze prace mające umożliwić wydawanie Karty na okres co najmniej sześciu miesięcy. Planowany termin 1 stycznia 2011 r....


więcej
Informacja Ministra Zdrowia na temat wykładni przepisów dotyczących ważności deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej05-05-2011

Kwestie dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności możliwości dokonywania wyboru świadczeniodawcy poz regulowały kolejno następujące ustawy: - powołująca do życia kasy chorych ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, z późn. zm.), obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. do 1 kwietnia 2003 r.; - ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), obowiązująca od 1 kwietnia 2003 r. do 1 października ...


więcej
NFZ: Potwierdzenie prawa do świadczeń05-05-2011

W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Potwierdzenie prawa do świadczeń Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały...


więcej
MZ i GIS zbadali zdrowie przyszłych matek05-05-2011

INFORMACJA PRASOWA Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny zbadali zdrowie przyszłych matek Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach zawiązanego w tym celu Konsorcjum Zdrowia oraz Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, przeprowadzili badanie ogólnopolskie dotyczące używania przez ciężarne: alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych subst...


więcej
MZ: Działania podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie tzw. dopalaczy05-05-2011

1. W związku z Decyzją Rady Unii Europejskiej (2008/206/WSiSW) z dnia 3 marca 2008 r., Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) w celu wprowadzenia pod kontrolę prawną substancji o nazwie benzylopiperazyna (1-benzylopiperazyna, BZP). W dniu 20 marca 2009 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 63, poz. 520), która weszła życie w dniu 8 maja 2009 r. Nowelizacja pozwoliła objąć kontrolą zarówno benzylopiperazy...


więcej
NFZ: Komunikat w sprawie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta05-05-2011

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta wyjaśniamy, co następuje: Pacjent obłożnie długotrwale chory wymagający zabiegów pielęgniarskich może być zakwalifikowany do: opieki długoterminowej realizowanej w domu przez pielęgniarkę finansowaną w ramach opieki długoterminowej domowej, stacjonarnego zakładu opieki długoterminowej lub objęty opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędnym uzupełnieniem powyższych zadań pielęgniarskich są usługi opiekuńcze, do zapewnienia kt&oa...


więcej
MZ: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych05-05-2011

Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż realizacja programu pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Polski Zachodniej” przeprowadzana przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu odbędzie się w okresie od marca do czerwca 2010 roku. Poszczególne gminy o konkretnym terminie przeprowadzenia badań zostaną powiadomione przez Instytut i osoby przeprowadzające badania. źródło: www.zdrowie.uwoj.bydgoszcz.pl...


więcej
NFZ: Poradnik Ubezpiecznonego -> Kujawsko-Pomorskie05-05-2011

PORADNIK UBEZPIECZONEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIAKujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy Wszystkie ważne sprawy ubezpieczonych załatwiane są w Bydgoszczy, w siedzibie Funduszuprzy ul. SŁOWACKIEGO 3, PARTER, SALA NR 2.Do dyspozycji ubezpieczonych są następujące stanowiska:- Informacja ogólna - tel. 052 32-52-706 lub -896,- Ubezpieczenia dobrowolne – obsługujące osoby, które nie mają żadnego tytułu ubezpieczenia i chcą same opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne – tel. 052 32-52-706 lub -896,- Informacja o pro...


więcej
Dane teleadresowe informacyjne Narodowy Fundusz Zdrowia05-05-2011

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala Siedziba:02-390 Warszawaul. Grójecka 186 tel. (0-22) 572 60 00faks (0-22) 572 63 33 Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ85-071 Bydgoszcz, al. Mickiewicza 15, tel. (52) 325 27 00faks (52) 325 27 09www.nfz-bydgoszcz.pl ...


więcej
UWAŻAJ NA SFAŁSZOWANE PRODUKTY LECZNICZE !!!05-05-2011

PAMIĘTAJ!!!!! ZAŻYWANIE LEKÓW NIEWIADOMEGO POCHODZENIA JEST NIEBEZPIECZNE DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH - Sfałszowane produkty lecznicze są to udające leki, nielegalnie wyprodukowane, nigdzie nie przebadane produkty. - Zawierają dużą ilość wysoce toksycznych zanieczyszczeń, które są bardzo niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. - Często działają zbyt słabo, nieodpowiednio lub nie działają wcale, z uwagi na niewłaściwą ilość, brak lub inną niż podana na opakowaniu substancję czynną. Jak się ustrzec przed zakupem sfałszowanych produktów leczn...


więcej
MZ: Departamet pielęgniarek i położnych05-05-2011

D E P A R T A M E N T P I E L Ę G N I A R E K   I   P O Ł O Ż N Y C H ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa Beata Cholewka - dyrektor Numer pokoju: 035 Telefon: (022) 53 00 111 wew.207(022) 635 58 40 Fax: (022) 831 21 77 Jolanta Skolimowska z-ca dyrektoraNumer pokoju: 035A Telefon: (022) 53 00 111 wew. 207(022) 635 58 40 Fax: (022) 831 21 77 ...


więcej
Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych05-05-2011

Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych 19 listopada 2009 r. do Ministerstwa Zdrowia została przekazana przez Komisję Europejską informacja o pomyślnym efekcie rozmów dotyczących liczby godzin kształcenia uzupełniającego dla absolwentów liceów medycznych kształcących pielęgniarki i położne. Na posiedzeniu Komitetu ds. uznawania kwalifikacji ostatecznie podsumowano wynik uzgodnień przyjmując polską propozycję, przygotowaną przez resort zdrowia. Uzyskany rezultat to skr...


więcej
Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N105-05-2011

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1 W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym na grypę A (H1N1) zaleca się co następuje: Objawy W większości przypadków choroba przebiega łagodnie . Podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszających dolegliwości ze strony układu mięśniowego jest wystarczający. Nie zaleca się stosowania kwasu acetylosalicylowego. Nieskomplikowane przypadki grypy mogą być diagnozowane na podstawie objawó...


więcej