Nasz serwis korzysta z cookies. Poprzez przeglądanie dalsze serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Potwierdź i zamknij komunikat


Humor:

Niewidzialna

Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, wydaje mi się, że jestem niewidzialna!
- Kto to powiedział?!
Z Kraju
1000 zł świadczenia rodzicielskiego05-02-2016

 

Rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego mogą otrzymać 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Od 1 stycznia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła zapis m.in. o świadczeniu rodzicielskim.  
Wsparcie jest przeznaczone głównie dla matek sprawujących opiekę nad dziećmi do ukończenia 1. roku życia, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to dzieci urodzonych w 2016 r. i 2015 r. (w specyficznych sytuacjach również dzieci starszych). 
Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu do 52 tygodni (w przypadku urodzenia podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka ilość tygodni jest wydłużana). Jeżeli osoba uprawniona pobiera zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać wyrównanie, tak aby łączna wysokość zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia rodzicielskiego wynosiła 1000 zł. 
Ustawa umożliwia także osobom, których dochody przekraczają dopuszczalne kryteria dochodowe złożenie wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych, aby stwierdzić czy można u nich zastosować tzw. zasadę „złotówka za złotówkę”. 
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.mopr.grudziadz.pl oraz uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34 a, pok. 3, tel. 56 69 68 713 i 56 69 68 715.

Rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego mogą otrzymać 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Od 1 stycznia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła zapis m.in. o świadczeniu rodzicielskim.  

 


Wsparcie jest przeznaczone głównie dla matek sprawujących opiekę nad dziećmi do ukończenia 1. roku życia, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to dzieci urodzonych w 2016 r. i 2015 r. (w specyficznych sytuacjach również dzieci starszych). 


Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu do 52 tygodni (w przypadku urodzenia podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka ilość tygodni jest wydłużana). Jeżeli osoba uprawniona pobiera zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać wyrównanie, tak aby łączna wysokość zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia rodzicielskiego wynosiła 1000 zł. 
Ustawa umożliwia także osobom, których dochody przekraczają dopuszczalne kryteria dochodowe złożenie wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych, aby stwierdzić czy można u nich zastosować tzw. zasadę „złotówka za złotówkę”. 

 

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.mopr.grudziadz.pl oraz uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34 a, pok. 3, tel. 56 69 68 713 i 56 69 68 715.